Изисквания За JavaScript Среда

React 16 зависи от типовете колекции Map и Set. Ако поддържате по-стари браузъри и устройства, които може още да не се поддържат (например IE < 11) или които нямат подходящите имплементации (например IE 11), обмислете включването на глобална библиотека, която ще направи това за вас, във вашето завършено приложение, като например core-js или babel-polyfill.

Средата, която поддържа по-стари браузъри, за React 16 използвайки core-js изглежда така:

import 'core-js/es/map';
import 'core-js/es/set';

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

ReactDOM.render(
  <h1>Здравей, свят!</h1>,
  document.getElementById('root')
);

React също зависи от requestAnimationFrame (дори и в тест средите).
Може да използвате raf пакета, за да заместите requestAnimationFrame:

import 'raf/polyfill';