Компоненти и Props

Компонентите ви дават възможност да разделите потребителския ви интерфейс на независими, многократно използваеми части и да мислите за всяка от тях в изолация. Тази страница предлага въведение към идеята за компоненти. Тук можете да намерите подробна справка за API на компонентите.

Концептуално, компонентите са като JavaScript функции. Те приемат произволни обекти (наричани “props”) и връщат React елементи, описващи какво трябва да се появи на екрана.

Функция и класови компоненти

Най-простия начин за дефиниране на компонент е да се напише JavaScript функция:

function Welcome(props) {
 return <h1>Здравейте, {props.name}</h1>;
}

Тази функция е валиден React компонент, защото приема един обект “props” (идва от “properties”) с данни и връща React елемент. Ние наричаме такива компоненти “функция компоненти”, защото те са буквално JavaScript функции.

Може също да използвате ES6 класове за да дефинирате компонент:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Здравейте, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Горните два компонента са еквивалентни от гледна точка на React.

Класовете имат някои допълнителни функции, които ще обсъдим в следващите раздели. Дотогава ще използваме функция компоненти заради тяхната компактност.

Rendering a Component

По-рано срещнахме само React елементи, които представляват DOM тагове:

const element = <div />;

Освен това, елементите могат също да представляват дефинирани от потребителя компоненти:

const element = <Welcome name="Иван" />;

Когато React срещне елемент, представляващ дефиниран от потребителя компонент, той предава JSX атрибутите на този компонент като един обект. Ние наричаме този обект “props”.

Този код например показва „Здравейте, Иван“ на страницата:

function Welcome(props) {
 return <h1>Здравейте, {props.name}</h1>;
}

const element = <Welcome name="Иван" />;

ReactDOM.render(
 element,
 document.getElementById('root')
);

Опитайте примера в CodePen

Нека повторим какво се случва в този пример:

 1. Използваме ReactDOM.render() с елемента <Welcome name="Иван" />.
 2. React използва Welcome компонента с {name: 'Иван'} като props.
 3. Нашия Welcome компонент връща <h1>Здравейте, Иван</h1> елемент като резултат.
 4. React DOM ефективно актуализира DOM, който съответства на <h1>Здравейте, Иван</h1>.

Забележа: Винаги започвайте имената на компонентите с главна буква.

React третира компонентите, започващи с малки букви като DOM тагове. Например, <div /> представлява HTML div таг, но <Welcome /> представлява компонент и изисква функцията Welcome да бъде в обхват.

За да научите повече за идеите зад тази конвенция, моля прочетете JSX в детайли.

Композиране на компоненти

Всеки компонент може да използва други компоненти като резултат. Това ни позволява да използваме същата абстракция на компонента на всяко ниво. Бутон, Форма, dialog: в React приложения, всички те обикновено се изразяват като компоненти.

Например, можем да създадем App компонент, който използва Welcome многократно:

function Welcome(props) {
 return <h1>Hello, {props.name}</h1>;
}

function App() {
 return (
  <div>
   <Welcome name="Иван" />
   <Welcome name="Драган" />
   <Welcome name="Петкан" />
  </div>
 );
}

ReactDOM.render(
 <App />,
 document.getElementById('root')
);

Опитайте примера в CodePen

Обикновенно новите React приложения започват с един основен App компонент. В случаите, когато интегрирате React във вече съществуващо приложение, може да започнете отдолу-нагоре с малък компонент, като например Button и постепенно да стигнете до върха на йерархията.

Extracting Components

Не се страхувайте да разделяте компонентите на по-малки компоненти.

Например разгледайте този Comment компонент:

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <div className="UserInfo">
    <img className="Avatar"
     src={props.author.avatarUrl}
     alt={props.author.name}
    />
    <div className="UserInfo-name">
     {props.author.name}
    </div>
   </div>
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

Опитайте примера в CodePen

Той приема author (като обект), text (низ), и date (дата) като props и описва коментар в уебсайт на социална медия.

Този компонент може да се окаже труден за промяна поради многото вложени елементи. Също така е трудно да преизползваме отделните му части. Нека го разделим на няколко по-малки компонента.

Първо, ще извлечем Avatar:

function Avatar(props) {
 return (
  <img className="Avatar"
   src={props.user.avatarUrl}
   alt={props.user.name}
  />
 );
}

Avatar не е нужно да знае, че той се визуализира от Comment. Ето защо сме дали по-общо име: user, а не author.

Ние препоръчваме наименуването на props от гледна точка на компонента, а не от контекста в който се използва.

Сега можем да опростим Comment малко:

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <div className="UserInfo">
    <Avatar user={props.author} />
    <div className="UserInfo-name">
     {props.author.name}
    </div>
   </div>
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

Сега, ще извлечем компонентът UserInfo, който визуализира Avatar до името на потребителя:

function UserInfo(props) {
 return (
  <div className="UserInfo">
   <Avatar user={props.user} />
   <div className="UserInfo-name">
    {props.user.name}
   </div>
  </div>
 );
}

Това ни позволява да опростим Comment още повече:

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <UserInfo user={props.author} />
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

Опитайте примера в CodePen

Извличането на компоненти може да изглежда като трудна и груба работа в началото, но разполагайки с палитра от компоненти за многократна употреба се изплаща в по-големите приложения. Прието е ако част от вашият потребителски интерфейс се използва многократно (Button, Panel, Avatar) или е достатъчно сложен сам по себе си (App, FeedStory, Comment), да го приемем като добър кандидат за компонент за многократна употреба.

Props са Read-Only

Дали декларирате компонент като функция или клас, той никога не трябва да променя собствените си props. Вземете в предвид тази sum функция:

function sum(a, b) {
 return a + b;
}

Такива функции се наричат “pure”, защото те не се опитват да променят входните си данни и винаги връщат същия резултат за същите входни данни.

За разлика от това, тази функция е impure, защото променя собствените си входни данни:

function withdraw(account, amount) {
 account.total -= amount;
}

React е доста гъвкав, но има едно строго правило:

Всички React компоненти трябва да действат като pure функции по отношение на техните props.

Разбира се, потребителските интерфейси на приложенията са динамични и се променят с времето. В следващата секция, ще въведем нова концепция за “state”. State дава възможност на React компоненти да променят тяхния резултат с течение на времето в отговор на потребителски действия, отговори от външни заявки и други, без да нарушаваме това правило.