Обработка на събития

Обработката на събития с React елементи е много подобна на обработката на събития на DOM елементи. Има някои синтактични разлики:

 • Събитията в React се именуват в camelCase стил, а не с малки букви.
 • При JSX подавате функция (а не низ), която се справя с обработката на събитията.

Например този HTML:

<button onclick="activateLasers()">
 Активирай Лазери
</button>

е малко по-различен в React:

<button onClick={activateLasers}> Активирай Лазери
</button>

Друга разлика е, че като резултат от функцията не можете да върнете false, за да предотвратите поведението по подразбиране в React. Трябва изрично да извикате preventDefault. Например, с обикновен HTML, за да предотвратите поведението по подразбиране на връзка, която води към нова страница, можете да напишете:

<a href="#" onclick="console.log('Кликнахте връзката.'); return false">
 Кликни ме
</a>

В React това може да бъде:

function ActionLink() {
 function handleClick(e) {  e.preventDefault();  console.log ('Кликнахте връзката.'); }
 return (
  <a href="#" onClick={handleClick}>   Кликни ме
  </a>
 );
}

Тук е е синтетично събитие. React определя тези синтетични събития според W3C spec, така че не е нужно да се притеснявате за съвместимостта с различни браузъри. Вижте документацията SyntheticEvent, за да научите повече.

Когато използвате React, обикновено не е нужно да се извиква addEventListener, за да добавите слушатели(listeners) към DOM елемент след неговото създаване. Вместо това, просто осигурете слушател, когато елементът е първоначално визуализиран.

Когато дефинирате компонент чрез ES6 клас, един често срещан модел е манипулаторът на събития да бъде дефиниран като метод на класа. Например, този Toggle компонент създава бутон, който позволява на потребителя да превключва между “ON” и “OFF” състояния:

class Toggle extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {isToggleOn: true};

  // Това свързване е необходимо, за да може `this` да работи в callback функцията  this.handleClick = this.handleClick.bind(this); }

 handleClick() {  this.setState(state => ({   isToggleOn: !state.isToggleOn  })); }
 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>    {this.state.isToggleOn ? 'ON' : 'OFF'}
   </button>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Toggle />,
 document.getElementById('root')
);

** Опитайте в CodePen **

Трябва да бъдете внимателни за значението на this в JSX callbacks. В JavaScript, методите на класа не са обвързани по подразбиране. Ако забравите да свържете(bind) метода this.handleClick и го подадете на onClick, this ще бъде undefined, когато методът е извикан.

Това не е специфично поведение в React; то е част от как работят функциите в JavaScript. Като цяло, ако реферираме метод без () след него, като onClick={this.handleClick}, трябва да свържете този метод чрез bind.

Ако извикването на bind ви дразни, има два начина да се справите с това. Ако използвате експерименталния синтаксис на публичните полета на класа, можете да използвате полетата на класа, за да свържете правилно callback функциите:

class LoggingButton extends React.Component {
 // Този синтаксис осигурява `this` да е обвързан в handleClick. // Предупреждение: това е *експериментален* синтаксис. handleClick = () => {  console.log('this е:', this); }
 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Кликни ме
   </button>
  );
 }
}

Този синтаксис е активиран по подразбиране в Create React App.

Ако не използвате синтаксис на полета на класа, можете да използвате arrow функция в callback:

class LoggingButton extends React.Component {
 handleClick() {
  console.log('this е:', this);
 }

 render() {
  // Този синтаксис осигурява `this` да е обвързан в handleClick  return(   <button onClick={(e) => this.handleClick(e)}>    Кликни ме
   </button>
  );
 }
}

Проблемът с този синтаксис е, че всеки път, когато се рендерира LoggingButton, се създава различна callback функция. В повечето случаи това е добре. Обаче, ако този callback се предаде като prop на по-долно ниво компоненти, тези компоненти биха могли да направят допълнително рендиране. Обикновено препоръчваме свързване в конструктора или използване на синтаксиса на полета на класа, за да се избегне този проблем.

Подаване на аргументи към обработващи събития функции

Често, искате да подадете допълнителен параметър на функция обработваща събития, която е вътре в цикъл. Например, ако id е идентификатор на ред, всеки един от следните примери ще работи:

<button onClick={(e) => this.deleteRow(id, e)}>Изтриване на ред</button>
<button onClick={this.deleteRow.bind(this, id)}>Изтриване на ред</button>

Горните два реда са еквивалентни и използват съответно arrow функции и Function.prototype.bind.

И в двата случая, аргументът е, представящ React събитието, ще бъде предаден като втори аргумент след id. С arrow функция трябва изрично да го подадем, но с bind всички допълнителни аргументи се препращат автоматично.